Zameranie

Dopsys sa zaoberá dopravnými systémami a technológiami pre cestnú a železničnú oblasť.

Dopsys svoje podnikateľské aktivity profiluje do špecializovaných odvetví dopravy a infraštruktúry:

 • integrátor špecializovanej dielenskej technológie pre údržbu vlakových súprav
 • montáž, údržba, revízie, servis, opravy, rekonštrukcie a skúšky
  • určených technických zariadení elektrických na železničných dráhach
  • určených technických zariadení elektrických na dráhových vozidlách
  • komunikačných a informačných zariadení
 • mobilné a dátové rádiové komunikačné zariadenia do lokomotív a vlakových súprav
 • diagnostické systémy pre cestnú a železničnú dopravu
  • monitoring hmotnosti, nápravových tlakov, rozmerov
  • iných fyzikálnych veličín potrebných pre určenie vybraných parametrov dopravného prúdu
  • počítanie cestujúcich vo vlakových súpravách
 • enforcementové riešenia pre WIM
 • záručný a pozáručný servis, prípadne hot-line podporu pre prevádzkovateľov systémov

Certifikáty

ISO 9001, TÜV SÜD

Oprávnenie Dopravného úradu

Referencie

Partneri

Kontakt


Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy


Rozšírenie zariadení na monitorovanie dopravy - vážnica na ceste I/73 smer Svidník, časť Krajná Poľana – úradná pomalobežná váha LS WIM / 2014; EmCON

Späť

Rozšírenie zariadenia na monitorovanie dopravy


Rozšírenie zariadenia na monitorovanie dopravy a automatické odkláňanie preťažených vozidiel Plešivec, parkovisko Slavec– úradná pomalobežná váha LS WIM / 2014; EmCON

Späť

Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti, eliminácie bezpečnostnostných rizík


Kontrolný systém pre zvýšenie efektívnosti, eliminácie bezpečnostnostných rizík z ciest I. tr. minimalizáciou vplyvov dopravného prúdu na bezpečnosť a životnosť cestnej infraštruktúry – predselekčný systém HS WIM a úradne overená pomalobežná váha LS WIM v 6-tich lokalitách / 2015; Slovenská správa ciest

Späť

ISO 9001, TÜV SÜD


Späť

Oprávnenie Dopravného úradu


Späť